Malayalam

Narsimham
Prajapathi
Rakshasa Rajau
Chathurangam
Lelam
Meesha Madhavan
Drishyam
Bhaskar the Rascal